Regler

Dette er Yukigassen

Yukigassen er et spill mellom to lag.  Spillet foregår på en bane med bestemte mål og vinneren kåres etter regler bestemt av Det Japanske Yukigassen forbund.

Lagoppstilling

Et lag består av følgende:  1 kaptein og ikke flere enn 9 påmeldte spillere.  Av disse er 7 aktive spillere og 2 reserver.  Det skal alltid være minimum 3 av hvert kjønn på banen når kampen starter.  Kapteinen fyller ut liste over spillere og leverer/sender dette til arrangøren i god tid før turneringen starter.  Denne listen gjelder for hele turneringen.  Av de 7 spillerne er 4 angrepsspillere og 3 forsvarere.  Angrepsspillere kan bare spille foran forsvarslinja, må ikke trå over egen forsvarslinje.  Forsvarere kan bruke hele banen. De forsyner angrepsspillerne med snøballer.  Ikke flere enn 4 spillere fra samme lag kan samtidig krysse midtlinja eller ha en fot på motpartens banehalvdel.

Utstyr

Hvert lag skal ha 90 snøballer til bruk i hver omgang.  Disse lages maks 30 minutter før start i en snøballpresse.  Yukigassen hjelmer som skal beskytte hodet og ansikt skal brukes.  Hver spiller blir utstyrt med nummerert spillertrøye.  Nr. 1, 2, 3 og 4 er angripere, nr. 5, 6 og 7 er forsvarere og nr. 0 er kaptein.  Lagets flagg skal være av tekstil og være 50 cm brede og 70 cm lange.  Flaggstengene skal være min. 2 meter max. 3 meter.

Banen

Spillet foregår på en bane som er 36 meter lang og 10 meter bred.  På hver banehalvdel er det 1 slott og 2 borger pluss en ekstra borg midt på midtlinja.  Spillets gang:  Med snøballer prøver spillerne å treffe så mange deltagere på motsatt lag som mulig før tiden er ute.  Spillerne prøver å erobre (trekke opp) den andre lags flagg.  Hver kamp består av 3 omganger av 3 minutter hver.  Den som har vunnet 2 omganger har vunnet kampen.  Eksempler på når en spiller er ute:  Truffet av en snøball, krysser side- eller tverr linje med foten, angrepsspiller som setter foten over eget lags forsvarslinje, lager ugyldige snøballer eller gjemmer snøballer bak klær og lignende.

Seier

Man vinner en omgang dersom man erobrer motstanderens flagg eller alle motstanderens spillere er «ute».  Hvis tiden er ute og ingen av lagene har vunnet, har det laget med flest spillere på banen vunnet og dersom antallet er likt er omgangen uavgjort.

Tap

Dersom flere enn 4 spillere fra et lag krysser midtlinja, taper dette laget.

Protester

Protester mot dommerens avgjørelser er ikke tillatt.

Banegrafikk